Misija žurnala

Namera i politika izdavača je da ovaj časopis bude internacionalnog karaktera, te pozivamo sve zainteresovane za unapređenje i razvoj sestrinske delatnosti na području ex Jugoslavije, Balkana i celoga sveta da nam se pridruže i svojim radovima i rukopisima doprinesu da Sestrinski žurnal-Nursing journal ispuni svoju misiju. Jedan od ciljeva ovog časopisa je da se uspostavi forum u kome bi stručnjaci, pedagozi, i istraživači u različitim granama sestrinstva posle debate i razmene iskustava u vidu kontinuirane edukacije mogli da ponude najbolja rešenja koja bi unapredila rad celokupnog sestrinstva.

Na sajtu našem Web sajtu možete preuzeti Upustvo o pisanju rada i objedinjenu izjavu ukoliko je dva ili više autora o doprinosu u radu kao i o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa. Orginalni i stručni radovi kao i drugi rukopisi mogu biti ponuđeni na engleskom, srpskom, hrvatskom i bošnjačkom jeziku.

Objavljeni radovi u Sestrinskom žurnalu-Nursing journal biće indeksirani .

Sa željom da naš žurnal ispuni postavljene ciljeve očekujemo Vaš pun doprinos da nam slanjem Vaših radova u tome pomognete.