Article

Poziv za pisanje članaka

Poštovane koleginice i kolege
Panevropski univerzitet Apeiron (Banja Luka) pokreće časopis Sestrinski žurnal-Nursing journal, koji će biti štampan kao godišnjak, a u njemu će se objavljivati recenzirani originalni i stručni radovi iz svih oblasti praktičnog i istraživačkog sestrinstva, kao i pisma uredništvu, izveštaje sa stručnih i naučnih skupova, prikaze knjiga i značajnih članaka iz oblasti sestrinstva i pregled izmene zakona iz oblasti zdravstva. Namera i politika izdavača je da ovaj časopis bude internacionalnog karaktera, te pozivamo sve zainteresovane za unapređenje i razvoj sestrinske delatnosti na području ex Jugoslavije, Balkana i celoga sveta da nam se pridruže i svojim radovima i rukopisima doprinesu da Sestrinski žurnal-Nursing journal ispuni svoju misiju. Jedan od ciljeva ovog časopisa je da se uspostavi forum u kome bi stručnjaci, pedagozi, i istraživači u različitim granama sestrinstva posle debate i razmene iskustava u vidu kontinuirane edukacije mogli da ponude najbolja rešenja koja bi unapredila rad celokupnog sestrinstva.
Na sajtu našem Web sajtu možete preuzeti Upustvo o pisanju rada i objedinjenu izjavu ukoliko je dva ili više autora o doprinosu u radu kao i o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa. Orginalni i stručni radovi kao i drugi rukopisi mogu biti ponuđeni na engleskom, srpskom, hrvatskom i bošnjačkom jeziku.
Objavljeni radovi u Sestrinskom žurnalu-Nursing journal biće indeksirani .
Sa željom da naš žurnal ispuni postavljene ciljeve očekujemo Vaš pun doprinos da nam slanjem Vaših radova u tome pomognete.
 
Sa najboljim željama srdačano Vas pozdravljam
 
Banja Luka                                                                 
Prof. dr Živorad Maličević
Glavni i odgovorni urednik